Til marts tilbyder jeg et nyt online kursus for dig som er ny eller erfaren lovsangsleder. Deltag sammen med andre lovsangsledere fra din menighed eller deltag individuelt. Se mere om kursets plan og værdier og tilmeld dig herunder.

Kurset har allerede haft deltagelse af over 70 lovsangere fra hele landet!

– og du skal da også være med! 😉

Kærlig Hilsen Arvid

Lovsangslederkurset har 4 online undervisningssessions. Her underviser jeg om både paradigme (hvordan vi tænker) og praksis (hvad vi gør) for lovsangsledelse i menigheden. I forlængelse af undervisningen leverer jeg et oplæg til samtale og øvelser, som I arbejder med i din lokale gruppe. På den måde omsættes kursets indhold til praksis i jeres menighed.

I løbet af kurset skal vi bl.a. arbejde med sund lovsangsteologi, reflekteret sangvalg, ledelse af team og menighed, effektiv formidling og den profetiske tjeneste.

Kurset er følgende 4 tirsdage: 1. marts, 8. marts, 15. marts og 22. marts. 2022. Alle dage mødes vi til online undervisning kl. 19.30-20.30. Herefter er der afsat 60 minutter frem til kl. 21.30 til samtale og øvelse med din lokale gruppe. Hvis du deltager alene, vil jeg stå for procestiden (oprettes vedmin. 3. og med max. 5 individuelle deltagere)

Prisen for kurset er 1950,- for en gruppe (jeg vil anbefale at i er max. 5 i jeres lokalegruppe) og 650,- for individuel deltagelse.

Onlinekurset har tidligere haft deltagelse af lovsangere og musikere fra: Videbæk Kirke, Jacobskirken (Odense), Kolding Valgmenighed, Frimenigheden Broen, Byens Valgmenighed, Horsens Valgmenighed, Bykirken (Vejle), Skjern Bykirke, Karlslunde Strandkirke, Frimenigheden Broen (Vejle), Bethelkirken (Aalborg), Viborg Oasekirke og Silkeborg Oasekirke.

“Jeg deltog sammen med min lovsangsgruppe. Gennem undervisningen opdagede vi at vores indbyrdes forskelligheder blev til vores fælles styrke.

Det var berigende at få konkrete redskaber til bl.a. at vælge de rigtige sange, skabe flow og ledelse i gudstjenesten og “connecte” med både indhold og menighed.”

– Elisabeth Andersen, Videbæk Kirke

“Vi deltog på Arvids lovsangskursus som en gruppe på 6-7 mand. Vi oplevede, at vi gennem undervisningen blev rystet sammen. Det blev vi fordi, vi blev nødt til at forholde os til vores måde at lede og lave lovsang på. Arvid er dygtig, godt funderet i Bibelen, tæt med Helligånden og en dygtig sanger og musiker.”

– Torben Lykke Olsen, Jacobskirken i Odense

TILMELDING

Kursets 4 sessions

1. Person og Paradigme

Vi starter med at stille de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er lovsang? Og hvad er en lovsangsleder?

2. Femfoldig tjeneste og Formidling

I denne sessions skal vi beskæftige os med ledelse: Hvilke gaver har Gud givet mig til at lede? Og hvordan videreformidler jeg det Gud har givet mig?

3. Fællessang og Flow

I denne session kigger vi på vores materiale: Hvad skal vi synge? Og skal jeg sige noget mellem sangene?

4. Profeti og alm. præstedømme

I denne session skal vi beskæftige os med lovsangens her-og-nu: Hvordan integrerer jeg lovsangen med fx. bøn, undervisning og Helligåndens spontane gaver?

Generel information

Forberedelsestid:

 • Mellem hver session forventes det at deltagerne bruger 60 minutter på forberedelse og øvelse.
 • For optimal udbytte af kurset er det vigtigt at deltagerne leder lovsang regelmæssigt i et lille eller stort fællesskab.

Hvordan forløber sessionerne?

 • Opfølgning på deltagernes forberedelse siden sidst.
 • Undervisning ved Arvid Asmussen
 • Skriftlig oplæg (arbejdsark) til refleksion og øvelse i grupper.
 • Gruppetid (45 minutter)

Din lokale gruppe:

 • Vi opfordrer til at du deltager sammen med din lokale gruppe af lovsangsledere.
 • Sæt jer sammen et fysisk sted og deltag i onlinemødet.
 • Kombiner evt gruppetiden med bøn, lovsang og tid til en kop hyggekaffe eller aftensmad.

Teknik:

 • Forud for første session vil alle deltagere modtage en mail med link til kursets online platform. (Office365 TEAMS).
 • Vi bruger TEAMS til både online-undervisningen, fildeling og chat

Kvalifikationer

Alle gruppeledere eller individuelle deltagere, der tilmelder sig, vil forud for kurset blive ringet op til en uformel samtale for at afstemme forventninger og sikre at kurset er det rigtige for deltagerne.

Man skal ikke være verdensmester for at være med! Alle både nye og erfarne lovsangsledere er velkommen, såfremt at du…

 • kan deltage i min. 3 af de 4 kursusgange (5.10, 12.10, 26.10 og 2.11 kl. 19.30-21.15)
 • kan comitte dig til ca. 60 minutters forberedelsestid mellem hver session
 • kan genkende dig selv i de tre grundlæggende værdier om profetisk, kreativ og inddragende lovsangsledelse (se herunder)
 • er åben og nysgerrig på at lære noget nyt.

Kursets 3 grundlæggende værdier